Υπολογιστής ΔΜΣ παιδιού

Υπολογιστής ΔΜΣ
Χρησιμοποιήστε αυτήν την αριθμομηχανή για να ελέγξετε τον δείκτη μάζας σώματος (BMI) του παιδιού σας.
Use imperial units
Επιλογή φύλου
Ηλικία
έτος
μήνας
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε μια τιμή από 0 έως 19 χρονών.
Ύψος
εκ.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε μια τιμή από 40 έως 225.
Κιλά
κιλά
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε μια τιμή από 1,0 έως 250,0 (ένα δεκαδικό ψηφίο).
Ύψος
πόδια
ίντσες
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε μια τιμή από 1,4 έως 7,3
Κιλά
lb.
st.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε μια τιμή από 2,3 έως 500,0 (ένα δεκαδικό ψηφίο).
Υπολογισμός ΔΜΣ